Vol551模特吴雪瑶私房白衬衣配黑短裙露蕾丝内衣灰色丝袜诱惑写真54P吴雪瑶模范学院

Vol551模特吴雪瑶私房白衬衣配黑短裙露蕾丝内衣灰色丝袜诱惑写真54P吴雪瑶模范学院

凡汗出荣和,而发热不解,是卫强不与荣和也。 发汗当于未下之先。

细玩诸篇病在太阳,误下,为变不同者,皆因人之藏气不一,各从所入而化,故不同也。程知曰:此汗后心虚补阳法也。

阴阳之邪,皆归胃土,故曰:万物所归无所复传也。故与调胃承气汤泻热,而烦自除也。

今阳明病,有初得之一日,不发热而恶寒者,是太阳去表之邪未尽,故仍恶寒也。若渴欲饮水,水入即消,如前条之胃干,少少与饮,令胃和则愈。

桂枝汤方,桂枝下有「去皮」二字。汪琥曰:少阳病误下,邪在半表半里,居阴阳之间,故有痞结证。

发汗后,饮水多必喘,以水灌之亦喘。 上篇用桂枝汤解肌,所以治风伤卫之表也,而未及卫分之里,故又立五苓散一方,佐桂枝以和卫分之里焉。

Leave a Reply