ROSI写真No237155PROSI写真

ROSI写真No237155PROSI写真

临卧时取二三分,唾调如糊,涂两鼻孔内,剩下者,搽患处。一方治白浊及热淋、血淋。

治血淋。 每十丸至二十五丸,量大小虚实用。

郁逆之气既解,则湿热难留,而又益之以茵陈之利湿,栀子之清热,肝气得清,而青绿之带又何自来!此方之所以奇而效捷也。盖干姜能入肺分,利肺气,又能入肝分,引众药生血,然必与阴血药同用之。

时值夏,湿热太盛,正当客气盛而主气弱也。水泄,腹不痛是也。

然脾土既病,不能分化水谷以养四肢,宜其身体瘦弱,何以能肥胖乎?水疝肾囊肿痛,阴汗时出,囊肿如水晶,得于饮食醉酒者,加泽泻、猪苓、茯苓。

或疑儿已下坠,何故再顾其胞?勿遽服此方,急取一净盆,用开水洗热,将肠置于盆内,静待勿惧,子下后肠即徐徐收回。

Leave a Reply