No4101女神王馨瑶yanni深圳旅拍典雅礼服配无内黑丝秀翘臀诱惑写真53P王馨瑶秀人网

No4101女神王馨瑶yanni深圳旅拍典雅礼服配无内黑丝秀翘臀诱惑写真53P王馨瑶秀人网

无热恶寒者,发于阴也。失下恐津液立尽,早下恐变症不测。

故症口燥唇焦,热而消水,气分热也,用干葛清胃汤;若口燥唇焦,热不消水,血中伏火,升麻清胃汤。少阳见症,以小柴胡汤合栀子豆豉汤。

若里有寒湿,当以此方主治。旧注风伤卫为阳,寒伤营为阴。

另有三阴下利阴寒之症,亦有假作渴者,然渴不消水,小便清白为异耳。 面赤自汗,身热不减,脉见浮缓者,以此方治之。

若额痛目痛,手足拘痛,身热多汗,六脉长大,此风湿伤阳明也,苍防干葛汤。此方下剂之轻者。

阳明表热而衄,前方升麻葛根汤;阳明表热而衄,用此汤,家秘加生地、当归,以当归辛散,同芩、连、生地,则血凉而当归经矣。山栀黄连桔梗甘草青皮木通苏梗胸胁作痛,气道壅滞者,多以栀连;加入气分药中,则火痛可除。

Leave a Reply